Technologie Amylpriv

Sliny obsahují amylázu, enzym, který pravděpodobně dráždí periorální oblast. Tato technologie oslabuje aktivitu tohoto enzymu.