D.A.F. patent

Vnější stres způsobuje reaktivitu pleti a její sensitivitu.
Tento patentovaný komplex zvyšuje práh tolerance pleti pro posílení její odolnosti.