Disodium Adenosine Triphosphate

Nukleotid nebo ATP, který je přirozený pro pokožku, hraje klíčovou roli v metabolismu buňky, poskytuje mu energii a vitalitu.