Mica (Ci 77019)

Slída optimalizuje a stabilizuje barvu produktu. Odráží světlo, stabilizuje pigmenty a minerální filtry v produktu.